Předání repasované svařovací konzoly

Vše je osazeno, namontováno, připevněno i odzkoušeno. Konzola může být předána zpět zákazníkovi. Osadili jsme nové motory pohonu, došlo na kompletní výměnu elektroinstalace, instalován byl ovládací pult a kamera XIRIS XVC-0. Obsluha nyní pracuje na ovládacím pultu a svařovací proces je sledován pomocí kamerového systému. V průběhu svařovacího procesu je možné pomocí joysticku řídit pohyb hořáku. Na svařovací konzolu byly osazeny svařovací zdroje FRONIUS pro metodu MIG + TIG, kdy je možná rychlá výměna hořáku na křížových saních svařovací konzoly. Veterán je opět v plné kondici a nadále může sloužit i nejsložitějším požadavkům výroby.