Dokončení automatu VSV 211 TIG NC

Dokončení automatu VSV 211 TIG NC

Připraven a dokončen je pro zákazníka podélný svařovací automat VSV 211 NC. Automat je připraven v níže uvedené konfiguraci :

Podélný svařovací automat VSV 211 TIG NC

– svařovací délka 2050 mm

– minimální průměr pláště 130 mm

– max. průměr pláště 1800 mm

– svařovací rychlost 0,1 – 2 m/min.

– tloušťka materiálu od 0,6 do 4 mm TIG svařovací proces

– podest na podavač drátu

– vodou chlazená svařovací lišta s vestavěným podfukem plynu

– šířka a tvar svařovací drážky na liště je možná dle specifikace zákazníka

– pneumatické spouštění hořáku, automatický návrat hořáku do startovací polohy

– pneumatická závora, el. pedály pro aktivaci upnutí, automatické otevření přítlačných paken na konci svařovacího procesu

– pneumatická centrovací náprava pro vystředění plechu ( 2 kusy )

– NC řízení automatu

– kabelový řetězec

– připojovací napětí a proud 220V, 600VA

– připojení na vzduch 1/2”, 6 bar

Stroj VSV 211 TIG NC je řízen procesorem, který umožňuje numerické nastavení délky svařovací dráhy, bodování, předfuk a dofuk formovacího plynu, či plnění kráteru na konci svařovacího procesu. Automat je nyní plně připraven na začlenění do výroby a máme za sebou další úspěšný krok v automatizaci výrobních procesů.